Phát triển bền vững

CHUỖI GIÁ TRỊ TÂY ĐÔ

HỢP TÁC BỀN VỮNG

Tây Đô cam kết hợp tác uy tín, đặt tiêu chí hướng đến mục tiêu, lợi ích chung giữa Tây Đô và khách hàng.

CHIA SẺ BỀN VỮNG

Tây Đô luôn chia sẻ cùng quý khách hàng, bà con nông dân những sản phẩm, những giá trị tốt nhất.

CÙNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Tây Đô luôn chia sẻ cùng quý khách hàng, bà con nông dân những sản phẩm, những giá trị tốt nhất.

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Tây Đô luôn cố gắng cải tiến, hoàn thiện sản phẩm ngày càng thân thiện với môi trường, nhằm cùng chung tay bảo vệ, đưa môi trường trở nên xanh, sạch, đẹp nhưng vẫn đảm bảo sự hiệu quả của sản phẩm.

HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI

Thực hiện các hoạt động xã hội luôn là mục tiêu dài hạn, giá trị lâu dài của Tây Đô. Tây Đô luôn mong muốn mang đến những giá trị tốt đẹp, ý nghĩa với xã hội, thể hiện sự trách nhiệm của Tây Đô đối với cộng đồng.

NGHIÊN CỨU & PHÁT TRIỂN

CẢI TIẾN KHÔNG NGỪNG

Các nhà khoa học Tây Đô nghiên cứu liên tục nhằm đưa ra các giải pháp an toàn, đổi mới để cải thiện mọi khía cạnh của sản phẩm. Giúp sản phẩm ngày càng hiệu quả hơn, an toàn với cây trồng, con người, thích ứng theo sự biến đổi của dịch bệnh nhưng vẫn thân thiện với môi trường.

Mỗi năm, Tây Đô tạo ra và cập nhật hàng trăm công thức mới ứng dụng cho từng loại cây trồng, dịch bệnh bằng công nghệ hiện đại, tất cả sản phẩm đều đáp ứng theo nhu cầu của khách hàng và đạt tiêu chuẩn chất lượng cao qua sự giám sát quy trình chặt chẽ và khắt khe từ đội ngũ phát triển, đảm bảo chất lượng sản phẩm được đồng nhất khi đến tay khách hàng.

ĐỒNG NHẤT HỆ SINH THÁI

“Tây Đô không thể dừng nghiên cứu và đổi mới.
Vì điều đó đồng nghĩa với việc dừng phát triển của Tây Đô.
Vì một hệ sinh thái sản phẩm toàn diện đến với bà con nông dân”

Trọng tâm của việc phát triển hệ sinh thái sản phẩm của Tây Đô là sản phẩm đồng nhất, chất lượng đồng nhất, kết hợp đồng nhất giúp cho dịch bệnh cây trồng được phòng trị triệt để theo một quy trình bài bản, khoa học. Giúp cây trồng luôn được khoẻ mạnh giữa dịch bệnh ngày càng đột biến và sự biến đổi khí hậu phức tạp.

“Xanh cây đẹp trái, trĩu bông nặng hạt, nông dân được mùa trúng giá là mục tiêu phải thực hiện được của Tây Đô”